inzage in dossier via MGN

Per 1 juli 2020 kunt u zelf uw dossier inzien.
U kunt uw dossier inzien via ons patiëntenportaal, het heet MijnGezondheidNet (MGN). Wanneer u uw dossier wilt inzien via het patiëntenportaal, kunt u uw interesse kenbaar maken bij onze praktijk.