huisbezoek

Visites zijn bedoeld voor mensen die vanwege een medische reden niet naar de praktijk kunnen komen. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, is het meestal beter dat u naar de praktijk komt. Soms horen wij achteraf dat mensen een visite hadden verwacht, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Wij kunnen niet altijd goed inschatten wanneer u onze hulp verwacht. Aarzelt u niet om er gewoon naar te (laten) vragen.